← zpět na přehled | DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Pozemek 2.545 m2 se STAVEBNÍM POVOLENÍM na výstavbu 10 vinařských domů * Kurdějov

Prodej pozemku 2.545 m2 se stavebním povolením na výstavbu 10 unikátních vinařských domů s užitnou plochou cca 170 m2, na pozemcích 140-180 m2, v centru atraktivní obce nad historickým kostelem a mezi rozlehlými vinicemi

ZÁKLADNÍ POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Stavební parcela se nachází v klidné části centra obce Kurdějov (nad kostelem). Vlastní stavební parcela je v současné době nevyužívána, je bez zástavby, volně přístupná. Plocha pro výstavbu má nepravidelný kapkovitý tvar o základní velikosti stran 68,4 x 62,8m.

 

 

Příjezd je zajištěn obousměrnou nezpevněnou komunikací podél kostela sv. Jana Křtitele. Terén je výrazně svažitý jihozápadním.

 

ÚZEMNÍ PLÁN

Navržené objekty vinařských domů (vinný sklep s rekreační nástavbou) jsou v souladu se schváleným územního plánem. Lokalita je definována jako plocha rekreace – vinné sklepy a rekreace (plochy pro vinařskou malovýrobu s integrovanými funkcemi občanského vybavení, vinařství). Objekty svým objemem a velikostí navazují na charakteristiku vinařských domů.

Území není chráněno žádným legislativním předpisem. Stavba je situována v zastavěném území města, nemá tedy žádný negativní dopad na přírodu a krajinu.  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 Chráněná území Natura 2000 se v blízkosti řešené stavby nevyskytují. V blízkosti objektu se nacházejí ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, jiná ochranná ani bezpečnostní pásma se zde nevyskytují.

 

VIZUALIZACE

I. Nadzemní podlaží

 

II. Nadzemní podlaží

 

I. Podzemní podlaží

Počítá se s variabilním využitím a řešením spodního podlaží – klubovna, wellness, garážové stání, výroba vína…

 

ATRAKTIVNÍ OBEC I OKOLÍ

Kurdějov je menší vinařská obec s přibližně 400 obyvateli, která se nachází nedaleko Hustopečí u Brna. Hluboké údolí, ve kterém leží a které je obklopené pahorkatinou začínajících Ždánických vrchů, je pro krajinu jižní Moravy zcela netypické. Impozantní pohled, který se Vám naskytne, když překonáte první serpentiny při příjezdu od Hustopečí, ještě umocní unikátní hradbami obklopený gotický kostel svatého Jana Křtitele.

Obec má bohatou vinařskou historii, na kterou místní vinaři v současnosti úspěšně navazují. Zdejší víno bylo vyhledávané v širokém okolí – odebíralo ho mnoho klášterů i šlechticů. Dnes zde vznikla další zcela nová moderní vinařství.

 

HUSTOPEČE, MĚSTO MANDLONÍ A VÍNA

A sousední Hustopeče už dávno nejsou známé pouze jako zemědělská a vinařská obec, ležící kousek od Brna. Dnes je to moderní město s kompletní infrastrukturou.

Město, které žije bohatým kulturním i společenským životem. Dnes město s počtem 5800 obyvatel disponuje kompletní občanskou infrastrukturou. Jsou zde sídla státních a správních orgánů a organizací, které zajišťují služby občanům města i okolních obcí. Ve městě funguje Městská nemocnice i privátní zdravotnická zařízení. Jsou zde dvě základní školy, speciální škola, gymnázium, odborné učiliště a ZUŠ. 


Město má vybudováno rozsáhlé sportovní zázemí. Fotbalový a lehkoatletický stadion, sportovní víceúčelová hala, hala na stolní tenis, posilovny, krytý bazén, letní koupaliště, hokejbalové hřiště, sauna, tenisové a beachvolejbalové kurty.

Dříve ryze zemědělské město je v současnosti průmyslovým, obchodním a správním centrem, které žije činorodým kulturním a společenským životem. Podzimní kulturní dění tradičně zahajují v září Svatováclavské hody, kdy bývá nejen ve vyhlášené vinařské uličce Turhandle velmi živo.

 

PRODEJNÍ CENA

Prodejní cena tohoto akčního „živého“ projektu je 15.500.000,- Kč

Při rychlém jednání je snížení prodejní ceny možné

V ceně je:

 • Stavební parcela 2.545 m2
 • Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
 • Prováděcí projekt
 • Stavební povolení (11/2021)
 • Veškeré realitní, právní a finanční služby, včetně odměny realitní kanceláře

 

Další podmínky

 • Průběh prodeje a platby standardním způsobem
  • Rezervace
  • Blokační záloha
  • Kupní smlouva
  • Smlouva o úschově
 • Majitel však bude souhlasit i s možností variabilní úhrady kupní ceny, tzn. např.:
  • postupná úhrada kupní ceny
  • částečná úhrada standardním finančním plněním a doplatek např. zápočtem za jednu budovu atp.
 • Majitel upřednostní zájemce s rychlou platbou
 • Majitel netrvá na realizaci výstavby projektu tak, jak bylo vyprojektováno a je na schopnostech kupujícího, zdali bude mít zájem zpracovat a nechat schválit jiný projekt

 

Prodej pozastaven

CENA: 15 500 000 Kč

Variabilní možnosti termínu a způsobu úhrady kupní ceny